מגורים מתחם נאות גלילות -צפון

תוכנית רש/ 816/ א/ מח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים מתחם נאות גלילות -צפון
מספר: רש/ 816/ א/ מח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזורים:
א. קביעת אזורי מגורים למיניהם
ב. קביעת שטח לבניני ציבור
ג. קביעת שטח ציבורי פתוח
ד. התווית דרכים משולבות
ה. התווית דרכים חדשות
2. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש
3. קביעת התכליות והשימושים השונים וזכויות הבניה באזורים השונים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6596חלק1-3
6597חלק1-2
6598חלק3, 9-10, 367-370394, 396
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרש/ 210/ ארמת השרון, תכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
קבלת תכנית24/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72530/10/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב71118/07/2005