מגורים נתניה מזרח.

תוכנית נת/ 750/ 16/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים נתניה מזרח.
מספר: נת/ 750/ 16/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומה למטרת לובי כפול ותוספת שטחים עיקריים לצורך הגדלת יח"ד.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת 2434 מ"ר שטחים עיקריים ללא תוספת יח"ד לצורך הגדלת שטחי דירות.
ב. תוספת קומה לבניינים בהם יבוצע לובי כניסה עם גובה כפול.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהאייר, דרך דגניה, הרב איפרגן שלום

תיאור המיקום:
ממזרח לשד' דגניה ומצפון ודרום לרח' איפרגן בשכונת קריית יצחק רבין, נתניה מזרח.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
9905חלק4, 6, 21, 76, 79, 84-85
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 750/ 8הגדלת שטחי שרות על קרקעייםכפיפות
תוכניתנת/ 750חורשת הסרנג'נטיםשינוי
תוכניתנת/ 750/ אחניות למגוריםכפיפות
תוכניתנת/ מק/ 750/ 16נתניהשינוי
תוכניתנת/ מק/ 750/ 16/ אהסדרת מיקומן של יח"ד ושינוי חלוקהת שטחי בניה מותריםשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2223. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים31/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/12/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/12/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/11/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות25/04/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1602. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/10/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה בעיתונים07/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/11/2008
קבלת תכנית13/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה