מגורים רווי רח' קיבוץ גלויות

תוכנית 23/ 03/ 102/ 44/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים רווי רח' קיבוץ גלויות
מספר: 23/ 03/ 102/ 44/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לבית מגורים 4 קומות, שטחים ציבוריים פתוחים וחניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק30, 87, 92, 94
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/05/1973תאריך פרסום: 28/05/1973. שנה עברית: התשלג .