מגורים - ארבע יחידות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 049/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מגורים - ארבע יחידות
מספר: 049/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מגורים - ארבע יחידות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200701825/04/2007