מגורים - רחוב המעפיל 22 רחובות.

תוכנית רח/ מק/ 2000/ א/ 31/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים - רחוב המעפיל 22 רחובות.
מספר: רח/ מק/ 2000/ א/ 31/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין לכיוון מערב.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קו בנין בצגד מערב משתנה מ 2.5 מ' מעל בנין קיים ל 2.7 מ' .
2. קווי הבניין למבנה הקיים לפי המצב בפועל. כל בניה חדשה לפי קוי הבנין לעיל. כל יתר זכויות והוראות הבניה ע"פי תכנית הבניה הקיימת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהמעפיל

תיאור המיקום:
שכונת נווה יהודה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3648חלק83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2000/ ב/ 1קביעת הוראות בניה למרתפים.כפיפות
תוכניתרח/ מק/ 2000/ ב/ 2שינוי בקוי בנין למחסניםכפיפות
תוכניתרח/ 2000/ אשינוי יעוד למגורי א'שינוי
תוכניתרח/ מק/ 2000/ א/ 31הסדרת קווי מגרש צדדיים , הסדרת מקום חניה.שינוי
תוכניתרח/ מק/ 2000/ ב/ 5הוראות בדבר התקנת אינסטלציה סניטארית בבתים צמודי קרקע.כפיפות
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2010תאריך פרסום: 07/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6134. עמוד: 4684. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2010תאריך פרסום: 14/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6096. עמוד: 3305. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201003330/05/2010