מגורים - רחוב הרדוף

תוכנית נת/ 401/ 11/ א/ 80

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים - רחוב הרדוף
מספר: נת/ 401/ 11/ א/ 80
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחים ושינוי לבינוי לבית מגורים.

עיקרי ההוראות:
1. תוספת שטח עיקרי מ- 192.5 מ"ר (35%) ל- 370 מ"ר (67%).
2. תוספת שטחי שירות מ- 62.5 מ"ר, ל- 132.0 מ"ר.
3. תוספת קומות, מ- 1 קומה ע"ע, ל- 3 קומות.
4. שינוי קווי בניין: קדמי מ- 5.0 מ' ל- 4.8 מ', אחורי- מ- 5.0 מ' ל- 1.5 מ'.
5. הגדלת התכסית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
החלקה מצויה ברחוב הרדוף שכונת רמת פולג

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8276חלק8097
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 401/ 11/ אקרית נורדאו. רמת פולג - מועדון הספורטשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6026. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה04/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/04/2011
קבלת תכנית30/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201201011/06/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101404/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה