מגורים - שינוי לתוכנית ג/3126, מצפה

תוכנית ג/ 11864

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים - שינוי לתוכנית ג/3126, מצפה
מספר: ג/ 11864
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת מגרש מגורים קיים ולאפשר תוספת יחידת דיור ואחוזי בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15086חלק182
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3126מצפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2001תאריך פרסום: 09/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5009. עמוד: 3531. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים20/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/07/2001
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/2001
פרסום להפקדה ברשומות12/03/2001תאריך פרסום: 12/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4970. עמוד: 1976. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/2001
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2000
קבלת תכנית16/04/2000