מגורים - שלוש יחידות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 230/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מגורים - שלוש יחידות
מספר: 230/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מגורים - שלוש יחידות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16874חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200705004/12/2007