מגורים -רח' יצחק שדה

תוכנית בי/ 142/ 2/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגורים -רח' יצחק שדה
מספר: בי/ 142/ 2/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חידוש הבינוי ושיפור התפקוד האורבני של שכונת מגורים מאושרת, כל זאת ע"י:
א. תוספת 45 יח"ד ל-228 היח"ד הקיימות - סה"כ 273 יח"ד, ללא תוספת שטחי בניה עיקריים לסה"כ 27360 המ"ר המאושרים.
כל סטייה נוספת מכמות יחידות הדיור המפורטת לעיל תהווה סטייה ניכרת.
ב. תוספת שטחי שרות על קרקעיים מ-30 מ"ר ליח"ד המאושרים ל-45 מ"ר ליח"ד. סה"כ תוספת של 4095 מ"ר שטחי שרות.
ג. שינוי הוראות בדבר תקן החניה - לא פחות מ- 1.5 חניות ל 1 יח"ד, במקום 2 חניות ל-1 יח"ד.
ד. שינוי בינוי - 3 מבנים במקום 4.
ה. תוספת קומות עד מס' מקסימלי של 25 קומות מעל קומת כניסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת ים

תיאור המיקום:
תכנית זו חלה בין רחובות יצחק שדה מצפון, רח' הנביאים ממזרח והגן הציבורי ממערב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7120חלק154
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבי/ 377בנית פרגולות על גגות וחצרות בתים באזורי המגורים.שינוי
תוכניתבי/ 142איחוד וחלוקה מחדש וחלוקת מגרשים לבניית 754 יח"ד.שינוי
תוכניתבי/ 142/ 1המעברהשינוי
תוכניתבי/ 430בניית יציאות לגג ומעליות חיצוניותשינוי
תוכניתבי/ 403מרתפים וקומות מפולשותשינוי
תוכניתבי/ 403/ 1סגירת קומות מפולשותשינוי
תוכניתבי/ 328בניה על הגגותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3813. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים30/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית10/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2006תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5478. עמוד: 1139. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים08/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/06/2005
קבלת תכנית14/04/2005