מגורים, תעשיה קלה מלאכהומסחר, סכנין

תוכנית ג/ 18255

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגורים, תעשיה קלה מלאכהומסחר, סכנין
מספר: ג/ 18255
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת לשינו ייעוד מאזור תעשיה ומלאכה זעירה לאזור מגורים תעשיה קלה מלאכה ומסחר

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור תעשיה ומלאכה זעירה לאזור מגורים תעשייה קלה מלאכה ומסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19291חלק24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/04/2011
החלטה בדיון בהפקדה26/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2009
קבלת תכנית25/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201001016/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200901326/10/2009