מגרש הדרכה לנהגים - אתר ברקת.

תוכנית גז/ 565/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש הדרכה לנהגים - אתר ברקת.
מספר: גז/ 565/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הקמת מגרש הדרכה ללימוד נהיגה, ע"י:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח המיועד למגרש הדרכה לנהגים.
ב. קביעת השימושים המותרים, הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית.
ג. קביעת עקרונות הבינוי במסגרת נספח הבינוי המנחה המצורף לתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת

תיאור המיקום:
צפונית לברקת בשטח הכלוא בין תוואי דרך מס' 4613 בדרום, לגבעת כח במזרח ותוואי דרך מס' 444 במערב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4607חלק10-16, 19-21, 24-25, 27-28, 42, 4526
4608חלק19-33, 141
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/12/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/11/2005
קבלת תכנית21/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200602411/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200601115/05/2006