מגרש חניה למכירת מכוניות - שימוש חורג מתכנית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 023/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מגרש חניה למכירת מכוניות - שימוש חורג מתכנית
מספר: 023/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג מתכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק126
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200801504/03/2008