מגרש כדורגל בסכנין

בקשה ועדה מקומית 14/ 19270

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מגרש כדורגל בסכנין
מספר: 14/ 19270
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מגרש כדורגל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק14