מגרש כדורגל, שינוי למתאר, סלאמה

תוכנית ג/ 10409

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש כדורגל, שינוי למתאר, סלאמה
מספר: ג/ 10409
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטחים לספורט, מבני ציבור ולחנייה, התווית
דרכים ושינוי ייעוד שונים המתחייבים מפעולות אלו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה

תיאור המיקום:
ישוב: סלמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19561חלק4, 63, 8, 10-11, 13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף19/08/1998
קבלת תכנית19/01/1998