מגרש למבנה ציבור להקמת בית כנסת -

תוכנית 2/ 03/ 115/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש למבנה ציבור להקמת בית כנסת -
מספר: 2/ 03/ 115/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית כנסת על ידי
שינויים ביעוד הקרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מקום:
מגרש 119 א'
בצפון - רח' פרס
בדרום - חלקה 108
במזרח - רחוב הנשר
במערב - חלקה 110

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק107
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 115/ 24שצ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים25/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3305. שנה עברית: התשסב .
החלטה בדיון בהתנגדויות03/06/2002
החלטה בדיון בביטול הפקדה03/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1997תאריך פרסום: 27/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4548. עמוד: 4694. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/1997
החלטה בדיון בהפקדה07/04/1997
קבלת תכנית02/07/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200503/06/2002