מגרש למרכז טלפונים

תוכנית 6/ 03/ 125/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש למרכז טלפונים
מספר: 6/ 03/ 125/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור (מרכזת טלפונים) 2.204 דונם

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישנהורה

תיאור המיקום:
נהורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1323חלק15-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1984תאריך פרסום: 30/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3128. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות23/02/1984תאריך פרסום: 23/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3027. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית22/02/1984