מגרש מגורים ברחוב דדו 14 אופקים

תוכנית 23/ מק/ 2071

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מגורים ברחוב דדו 14 אופקים
מספר: 23/ מק/ 2071
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית באה לשנות קו בניין אחורי מ- 20 מ' ל- 7.0 מ'.
עפ''י תיקון 43 לחוק התכנון והבניה סעיף 62 א (א) (4).

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בניין אחורי מ- 20 מ' ל- 7 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 89שכונה 133 - אופקיםשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201103010/10/2011