מגרש מגורים מס' 306 במרכז כפרי מעגלים

תוכנית 7/ מק/ 2137

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מגורים מס' 306 במרכז כפרי מעגלים
מספר: 7/ מק/ 2137
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית באה לשנות קו בניין אחורי וכן לנייד זכויות בניה מקומה א' לקומת הקרקע בשיעור של % 7 כולל הגדלת התכסית מ- 180 מ''ר ל- 190 מ''ר.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קו בניין אחורי מ- 5.00 מ' ל- 3.00 מ' עפ''י תיקון 43 לחוק התכנון ובניה
סעיף 62 א (א) (4).
2. העטד זכויות בניה מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של % 7, עפ''י תיקון 43
לחוק התכנון והבניה סעיף 62 א (א) (5).
3. הגדלת התכסית מ- 180 מ''ר ל- 190 מ''ר, עפ''י תיקון 43 לחוק התכנון והבניה
סעיף 62 א (א) (5).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבמעגלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100600חלק473
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 36בניית מגורים -מעגליםשינוי
תוכנית7/ 03/ 216/ 1מרכז כפרי ''מעגלים''שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201002611/11/2010