מגרש מגורים 258 בשכונת פרפרים מעגלים

תוכנית 7/ מק/ 2154

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מגורים 258 בשכונת פרפרים מעגלים
מספר: 7/ מק/ 2154
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מיקום מחסן ופרגולה בקו צדדי 0 לפי סעיף 62 א (5).
שינוי קו בניין אחורי מ- 5.0 ל- 3.90 לפי סעיף 4.

עיקרי ההוראות:
א. מיקום מחסן יקב בקו בניין צדדי 0 לפי סעיף 62 א (5).
ב. התרת בניה פרגולה עד קו בניין צדדי 0 לפי סעיף 62 א (5).
ג. שינוי קו בניין אחורי מ- 5.0 ל- 3.90 מ'.
ד. הריסת פרגולה מעץ בחזית האחורית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבמעגלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100602חלק6
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201204001/07/2012