מגרש מיוחד ברח' צה"ל, חדרה

תוכנית חד/ 1314

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מיוחד ברח' צה"ל, חדרה
מספר: חד/ 1314
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי גבולות המגרש בלא שינוי בשטחו.
- תוספת תכליות בלא הוספת זכויות בניה למצב המאושר.
- הצרת רח' צה"ל מ- 50 מ' ל- 30 מ'.
- יעוד רצועה לאורך נחל חדרה כשצ"פ.
- התווית דרל גישה מרח' צה"ל לנחל.
- קביעת שימוש חורג למבנה בשצ"פ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרהצה"ל

תיאור המיקום:
מצפון לנחל חדרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10025חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחד/ 718תחנת תידלוק פז בגוש 10025 חלקה 39 בחדרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/03/2004
קבלת תכנית09/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200500105/01/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200402024/11/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200401230/06/2004