מגרש מכוניות ומבנה יביל לממכר מכוניות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 293/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מגרש מכוניות ומבנה יביל לממכר מכוניות
מספר: 293/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מגרש מכוניות ומבנה יביל לממכר מכוניות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16673חלק38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201007218/01/2011