מגרש מס' 1 - אזור תעשיה - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מס' 1 - אזור תעשיה - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מגרש 1 מתעשיה ל-מסחר ותעשיה קלה ומלאכה

עיקרי ההוראות:
* שינוי יעוד מגרש 1 מתעשיה ל-מסחר ותעשיה קלה ומלאכה.
* קביעת השימושים המותרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39583חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 13שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה - נתיבותכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/07/2009
קבלת תכנית26/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201000616/08/2010