מגרש מס' 1 - מושב ברוש

תוכנית 7/ 03/ 202/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מס' 1 - מושב ברוש
מספר: 7/ 03/ 202/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש של מגרש מס' 1 במושב ברוש, על מנת להתאים את גבולות הנחלה למצב בפועל.

עיקרי ההוראות:
- החלפת שטחים במגרש מס' 1.
- שינויים בהוראות, זכויות ומגבלות בנייה.
- שינויים בקווי בניין במגרש מס' 1.
- שינויים בקצה דרך מס' 4.
- קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןברוש

תיאור המיקום:
מושב ברוש נמצא דרומית מזרחית לעיר נתיבות
בתחום מועצה אזורית בני שמעון.
קואורדינטה X 164550
קואורדינטה Y 586800

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100392חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 202מושב עובדים ברוששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3207. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים20/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 460. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/10/2009
החלטה בדיון בוולק"ח06/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/10/2008
קבלת תכנית07/10/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה