מגרש מס' 1058 ברחוב יעקב אורלנד 3 נאות לון - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 169

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש מס' 1058 ברחוב יעקב אורלנד 3 נאות לון - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 169
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטחי בניה במגרש מס' 1058 באזור מגורים א' (בנה ביתך) ע''י שינויים בזכויות, הנחיות והגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות במגרש מס' 1058 המיועד לאזור מגורים א' (בנה ביתך) ונמצא ברחוב יעקב אורלנד 3 שכונת נאות לון ב''ש
מ- % 45 ל- % 53.
- העברת זכויות בניה למטרות שרות לא מנוצלות ממעל לקרקע למתחת לקרקע
לצורך הגדלת מרתף ללא שינוי בסה''כ שטח שרות המותר במגרש.
- שינוי קווי בנין צדדי ואחורי בהתאם למבנה הקיים בשטח.
- הגדלת תכסית מירבית.
- שינוי בעיצוב הגג.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעאורלנד יעקב

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכונת נאות לון- רח' יעקב אורלנד 3

קואורדינטה X 176830
קואורדינטה Y 573050

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38357חלק1531
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 81המשך בנה ביתך - נאות לוןשינוי
תוכנית5/ מק/ 2012שינוי בהנחיות עיצוב גגותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4594. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות19/03/2009תאריך פרסום: 19/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5932. עמוד: 3002. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בהפקדה10/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/12/2006
קבלת תכנית06/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה