מגרש מס' 19, לבון

תוכנית גנ/ 18314

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מס' 19, לבון
מספר: גנ/ 18314
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה למחסן ותוספת זכויות בניה

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בנין קדמי עבור מחסן תוספת מחסן בקומה א' תוספת שטח עקרי בקומת כניסה (לגליזציה)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18811חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3204. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/01/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4239. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה30/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/08/2009
קבלת תכנית22/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201001524/11/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116902/08/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200902530/09/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה