מגרש מס' 65 ברחוב הכותל המערבי 65/3 , שכונה א' באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 107/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מס' 65 ברחוב הכותל המערבי 65/3 , שכונה א' באר שבע
מספר: 5/ 03/ 107/ 106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה מירביים במגרש מס' 65 המיועד לאזור מגורים ב'
ונמצא ברחוב הכותל המערבי מ- % 60 ל- % 70 + 141.7 מ''ר,
מתוכם - למטרות עיקריות - % 70 ( % 25 לדירה מס' 3 ו- % 45
לדירה מס' 4, 2, 1) ,
למטרות שרות - 141.7 מ''ר.
2. קביעת שטחי שירות - 141.7 מ''ר
3. תוספת קומה (קומה ב')
4. שינוי קווי בנין לפי בניה קיימת.
5. קביעת הוראות וקוי בנין לבניית מחסנים לכל הדירות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעהכותל המערבי

תיאור המיקום:
שכונה א', רח' הכותל המערבי 65/3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38024חלק3091
38098חלק73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 135/ 1באר שבע (מס' קודם: ד/463/ב)שינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 27באר שבע, שכונה א'שינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 8באר שבע, שכונה א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5791. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים10/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3111. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2006
קבלת תכנית23/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900822/06/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים102830/04/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800915/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה