מגרש מס' 77 רח' יוסף שפרינצק

תוכנית 21/ 03/ 102/ 86

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש מס' 77 רח' יוסף שפרינצק
מספר: 21/ 03/ 102/ 86
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מצב קיים בשטח על ידי שינויים בזכויות ומגבלות
בניה ושינוי בקוי בניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
רחוב יוסף שפרינצק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1899כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 40שכונת עובדי ציבור - שכונת הזית - רחוב שפרינצק - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4218. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים22/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית08/05/2000
פרסום להפקדה בעיתונים21/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2000תאריך פרסום: 17/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4844. עמוד: 2331. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה11/10/1999
קבלת תכנית19/07/1998