מגרש ספורט בסמת טבעון

תוכנית ג/ 947 - צפון

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש ספורט בסמת טבעון
מספר: ג/ 947 - צפון
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12181חלק1