מגרש 1022 - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 97

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 1022 - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 97
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מסחרי לשטח לבנייני ציבור (מקלט)
ומשביל להולכי רגל.
ב. קביעת שימושי קרקע והנחיות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39553חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2145. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה06/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1989תאריך פרסום: 16/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3613. עמוד: 1211. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/1989
החלטה בדיון בהפקדה19/12/1988
קבלת תכנית16/10/1988
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006