מגרש 1067 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 1067 - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לאזור מגורים א' קומה אחת או קוטג' בש.צ.פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק34, 45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/04/1978תאריך פרסום: 20/04/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2431. עמוד: 1633. שנה עברית: התשלח .
פרסום לאישור בעיתונים17/03/1978
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/1978
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/1977תאריך פרסום בעיתון: 23/08/1977. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/1977. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/1977.
פרסום להפקדה ברשומות12/05/1977תאריך פרסום: 12/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2320. עמוד: 1350. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה31/01/1977
קבלת תכנית23/12/1976