מגרש 1072 - רחוב אבן שושן - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 168

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 1072 - רחוב אבן שושן - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 168
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בזכויות בניה במגרש מס' 1072, המיועד לאזור מגורים א' (בנה ביתך)
ברחוב אבן שושן 117, שכונת נאות לון, באר שבע.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות מ- % 45 ל- % 48.
- הגדלת היקפי בניה למטרות שרות מתחת לקרקע, עבור מרתף, מ- % 14 ל- 23%.
- הקטנת היקפי בניה למטרות שרות מעל הקרקע מ- % 6 ל- % 4.
- שינוי בקווי בנין.
- קביעת קו בנין למצללה - 1.50 בחזית הצדדית הימנית של הבית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונת נאות לון, רח' אבן שושן 117
קואורדינטה X 176865
קואורדינטה Y 572910

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38359חלק59
38361חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 81המשך בנה ביתך - נאות לוןשינוי
תוכנית5/ מק/ 2012שינוי בהנחיות עיצוב גגותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2606. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים27/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 893. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/10/2006
קבלת תכנית19/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים83827/12/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700806/08/2007