מגרש 113 אזור תעשיה כנות

תוכנית 8/ 02/ 101/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 113 אזור תעשיה כנות
מספר: 8/ 02/ 101/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד למסח (סופרמרקט).

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד למסחר (סופרמרקט).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4990חלק113
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2010
קבלת תכנית21/10/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201001008/11/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000717/05/2010