מגרש 119 א' - החוף הצפוני - אילת

תוכנית 2/ 03/ 114/ 49/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 119 א' - החוף הצפוני - אילת
מספר: 2/ 03/ 114/ 49/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת שטחים עיקריים מעל מפלס הכניסה הקובעת, מ- 10,700 מ"ר
ל- 17,500 מ"ר לצורך קירוי אטרקציית הקרח והשלג המרכזית בהיכל הפנימי של המבנה ושטחי שרות (למעט חניה) מעל מפלס הכניסה הקובעת
מ- 5,000 מ"ר ל- 8,000 מ"ר לצורך קירוי המעבר הציבורי סביב אטרקציית הקרח
והשלג, בתוך ההיכל הפנימי של המבנה, ולצורך שטחים טכניים לשירות
אטרקציית הקרח והשלג.
ההיכל הפנימי לעניין תכנית זו הוא השטח שמתחת לכיפה וגבולותיו הם קירותיו ועמודיו הפנימיים של הבניין ההיקפי, והוא כולל שטחים עיקריים ושטחי שירות בכל המפלסים, והכל כפי שמפורט ומסומן בנספח המצורף להוראות התכנית, לרבות חישוב שטחים.
ב. הקטנת שטחי השרות מתחת למפלס הכניסה הקובעת (למעט חניה) מ- 2,000 מ"ר ל- 1,500 מ"ר
ג. העברת 3,000 מ"ר משטח השרות לחניה מתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל למפלס הכניסה הקובעת.
ד. הבהרת השימושים המותרים במגרש לצרכי אטרקציות, ספורט, בידור, הסעדה ומסחר תיירותי.
ה. קביעת מגבלות גובה, קווי בניין, מספר קומות וכו'
ו. קביעת הוראות בדבר מגבלות בגין בטיחות טיסה בתיאום עם מנהל התעופה
האזרחית.
ז. קביעת הוראות בנושא רעידות אדמה וסיכונים ססמיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתקאמפן

תיאור המיקום:
מקום: חוף צפוני מגרש 119א', רחוב קאמפן מס' 14

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40057חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 114/ 49מגרש 119א' - חוף צופני אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות20/08/2006תאריך פרסום: 20/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. עמוד: 4676. שנה עברית: התשסו .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/07/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/07/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2031. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2004
קבלת תכנית09/08/2004