מגרש 120 - אזור תעשיה כנות

תוכנית 8/ 02/ 101/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 120 - אזור תעשיה כנות
מספר: 8/ 02/ 101/ 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת פעילותם הקיימת של מפעלי תעשיה, מסחר, גן ארועים ושרותי דרך כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד מאזור תעשיה (מגרש מס' 120) לאזור משולב תעשיה ומסחר (מגרש
מס' 1201 , 1202 ).
ג. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך - חניה ציבורית.
ד. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש מס' 1201 ל- 4100 מ"ר (205%)מתוכם
3300 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש מס' 1202 ל- 9090.75 מ"ר (155%) מתוכם
6744.75 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ו. קביעת התכליות והשימושים.
ז. קביעת הנחיות כלליות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בניה.
ח. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות

תיאור המיקום:
אזור תעשיה כנות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4990חלק2032
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 897. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים09/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/10/2007
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3164. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/06/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
קבלת תכנית19/08/2003