מגרש 124 נתיב העשרה

תוכנית 6/ מק/ 2165

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 124 נתיב העשרה
מספר: 6/ מק/ 2165
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- העברת זכויות בניה מקומה לקומה לפי סעיך 62 א (א) (6).
- הגדלת תכסית לפי סעיף 62 א (א) (5).
- שינויים בקוי בניין לפי סעיף 62 א (א) (4).

עיקרי ההוראות:
- העברת זכויות בניה עיקריים מקומה א' לקומת קרקע (עד 180 מ''ר במקום 130 מ''ר).
- העברת שטחי שרות, שטח של 30 מ''ר מקומת מרתף לקומת קרקע.
- הגדלת תכסית עד % 50 (כולל שטחי שרות) משטח המגרש, במקום עד 160 מ''ר.
- שינויים בקוי בניין:
קו בניין אחורי לצד שצ''פ 4.09 מ' במקום 6.0 מ'.
קו בניין צדדי לצד שצ''פ 2.73 מ' במקום 3.0 מ'.
קו בניין למצללה בצד שצ''פ 0.0 מ'.
קו בניין צדדי ואחורי 0.0 מ' למחסן קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןנתיב העשרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1777חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 228/ 1נתיב העשרה - תוספת 70 יחידות דיורכפיפות
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201204112/07/2012