מגרש 125 שכונת נווה זאב

תוכנית 5/ 03/ 192/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 125 שכונת נווה זאב
מספר: 5/ 03/ 192/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה לדירה מס' 6 בבית מס' 9 ודירה מס' 8 בבית מס' 6
במגרש מגורים בשכונת נווה זאב ,באר שבע.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת שטחי בניה למטרות עיקריות למגרש מגורים מס' 125 ב- 24 מ''ר
- לדירה מס' 6 בקומה ב' בבית מס' 9, סגירת מרפסת קדמית הפונה
לרחוב יעקב פיכמן בגודל 9.5 מ''ר.
- לדירה מס' 8 בקומה ג' בבית מס' 6, סגירת מרפסת בגודל 14.5 מ''ר.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכונת נווה זאב, ברח' אברהם מאפו פינת יעקב פיכמן, באר שבע
קואורדינטה X 178520
קואורדינטה Y 571750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38139חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 130/ 5שינוי ביעודי קרקע ובהנחיות בניה - פלח 2 - חצריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4594. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים22/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2010. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2422. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה30/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/04/2009
קבלת תכנית19/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112925/03/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901730/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה