מגרש 14 באזור התעשיה

תוכנית 23/ 03/ 103/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 14 באזור התעשיה
מספר: 23/ 03/ 103/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לקביעת הנחיות ומגבלות בניה
באזור תעשיה קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
אזור תעשיה
גוש: 100212 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/02/1999תאריך פרסום: 11/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4729. עמוד: 1859. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים07/02/1999תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/1998
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1998תאריך פרסום: 24/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4702. עמוד: 473. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים08/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 08/10/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה24/08/1998
קבלת תכנית27/05/1998