מגרש 146 - מושב גבעולים

תוכנית 7/ מק/ 2128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 146 - מושב גבעולים
מספר: 7/ מק/ 2128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי נקודתי בקוי בניין צדדיים.

עיקרי ההוראות:
- שינוי נקודתי בקו בניין לצד מגרש 147 עד 2.66 מ' במקום 3.0 מ'.
- שינוי נקודתי בקו בניין לצד מגרש 145 עד 1.86 מ' במקום 3.0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבגבעולים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100357חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 234/ 8מושב גבעוליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר08/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201001708/07/2010