מגרש 149 - שכונה 4 - חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 149 - שכונה 4 - חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבניה לאזור מגורים א' (מגרש 149) ושינוי קוי בניין כמפורט להלן:
א. קביעת שטחי הבניה המירביים למגרש 149 (אזור מגורים א') ל- 68% מתוכם 50% שטחים עיקריים.
ב. התאמת קו הבניין האחורי למבנה קיים ( מ- 6 מטר ל- 2.74 מטר).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
שכונה 4, מגרש 149

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100556חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 6יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים א' וקביעת הנחיות בניה. שכונה 4שינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 7שינוי בהנחיות בניה - שכונה 4 בחורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2757. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2006תאריך פרסום: 23/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5531. עמוד: 3332. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2006
קבלת תכנית12/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700212/02/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים62231/05/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600109/01/2006