מגרש 15, משעול אודם 9 - שכונת אבני חן

תוכנית 2/ 03/ 152/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 15, משעול אודם 9 - שכונת אבני חן
מספר: 2/ 03/ 152/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה בנייה קיימת במגרש 15.
בתכנית זו מבוקש תוספת בניה במרתף קיים לטובת שטח שירות,תוספת בניה בקומת הקרקע ובקומת הגג לטובת שטח עיקרי,תוספת בריכה,פרגולה ושינוי מפלס 0.00+ על פי מצב קיים.
בנוסף מבוקש שינוי להנחיות בינוי-מתן אפשרות לבניית מדרגות חיצוניות ביציאה מקומת המרתף.

עיקרי ההוראות:
שינוי זכויות הבניה - שטח עיקרי מותר עפ"י תכנית מאושרת מס' 6/152/03/2: 202.40 מ"ר.
סה"כ שטח עיקרי מוצע: 291.22 מ"ר.

שטח שירות מותר עפ"י תכנית מאושרת מס' 6/152/03/2: 30.00 מ"ר.
סה"כ שטח שירות מוצע: 78.36 מ"ר.

שינוי בקווי בניין.
שינוי בהוראות בינוי: מותר 8.00 לגג משופע, מוצעת תוספת של 20 ס"מ בגובה.
שינוי בתכסית מרבית: מותר: 151.80 מ"ר
מוצע: 153.58 מ"ר

שינוי מפלס 0.00+ על פי מצב קיים: מאושר-33.60+, מוצע-34.06+. סה"כ הוגבה ב-46 ס"מ.
שינוי בהוראות בינוי: מתן אפשרות לבניית מדרגות חיצוניות ביציאה מקומת המרתף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 384634
קואורדינטה Y 194581

משעול אודם 9- שכונת אבני חן אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40124חלק1756
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5748. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים21/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/06/2012
החלטה בדיון באישור תכנית30/04/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2591. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2011
קבלת תכנית08/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200430/04/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135228/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה