מגרש 161 שכונת החורש נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 101/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 161 שכונת החורש נתיבות
מספר: 22/ 02/ 101/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בזכויות הנחיות ומגבלות בנייה במגרש מס' 161 בשכונת החורש, נתיבות.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קווי בניין קדמי, אחורי וצדדיים.
2. הגדלת זכויות הבנייה.
3. הגדלת תכסית קרקע מותרת.
4. שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
שכונת החורש נתיבות סמוך לנחל בוהו ולכביש מס' 6 בתכנית מתאר 15/101/02/22
קואורדינטה X 159300
קואורדינטה Y 592500

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100279חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 02/ 101/ 15שכונת החורש - נתיבותשינוי
תוכנית22/ מק/ 2052שינוי תכסית בניה - שכונת החורש נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1946. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים09/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4246. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה26/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/08/2008
קבלת תכנית08/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה