מגרש 169 - סמטת הר שלמה 6, שחמון 8 - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 116

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 169 - סמטת הר שלמה 6, שחמון 8 - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 116
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית להכשרת חניה מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
בתאריך 13.06.06 ניתן היתר לדירה מס' 1 ע"י הועדה המקומית להגדלת שטח החצר. שטח החצר הוגדל באמצעות דק עץ וכך נוצר חלל המשמש כחניה לדירה זו , וכן משמש גישה לשוחות הביוב הקיימות.
תכנית זו מסדירה את זכויות הבנייה התת- קרקעיות וכן מגדירה את קווי הבנין התת-קרקעיים ע"מ לאפשר את קיומה של חניה זו. כמו כן מאפשרת תכנית זו הקמת מצללה בבית מס' 6/1 עד גבול המגרש.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קו בניין תחתי : שינוי נקודתי בקווי בנין תחתיים, דרום מערבי ודרום מזרחי, ל-0. וקו בנין למצללות 0 .
2. תוספת זכויות בנייה : תוספת זכויות בנייה תת קרקעיות , בשטח של 35.0
מ"ר למטרת חניה בלבד .
3. קביעת הוראות לגבי מצללה לדירה מס' 6/1 : תותר בנית מצללה בשטח של
עד 47.0 מ"ר עד קו בנין 0 כמסומן בנספח הבינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שחמון רובע 8
בין סמטת הר שלמה לבין רחוב עין מור
מס' בית 6

קואורדינטה X 193225
קואורדינטה Y 384425

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40096חלק3053
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 211רובע 8 - שחמון - אילתכפיפות
תוכנית2/ 02/ 101/ 73תכנית מתאר לאזור שחמוןכפיפות
תוכנית2/ מק/ 310קביעת שטחים לבניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2241. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/12/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/12/2010
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 51. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/07/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/09/2009
קבלת תכנית27/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201001008/11/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117530/08/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000502/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה