מגרש 17 שכונת נאות לון

תוכנית 5/ 03/ 115/ 99

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 17 שכונת נאות לון
מספר: 5/ 03/ 115/ 99
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים במגרש 17 הנמצא ברחוב שלמה עדני 33, שכונת נאות לון באר שבע.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות במגרש מס' 17,
המיועד לאזור מגורים א' וממוקם ברחוב שלמה עדני 33,
שכונת נאות לון באר שבע מ- % 40 ל- % 50.
- קביעת זכויות בנייה למטרות שרות.
- שינוי קווי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
המגרש נמצא בשכונת נאות לון, רח' שלמה עדני 17
קואורדינטה X 177350
קואורדינטה Y 573600

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38326חלק579
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 82נאות לוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2423. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/02/2010
החלטה בדיון באישור תכנית25/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1281. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/10/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית22/09/2009
החלטה בדיון בהפקדה10/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/04/2008
קבלת תכנית12/03/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה