מגרש 17 (מאפיית עזתה)

תוכנית 23/ 02/ 101/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 17 (מאפיית עזתה)
מספר: 23/ 02/ 101/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ביעודי קרקע מאזור תעשיה לאזור מסחרי
ומשרדים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
רחוב ז'בוטינסקי
מגרש 17

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/05/1996תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4412. עמוד: 3435. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים23/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/1995
פרסום להפקדה ברשומות19/01/1995תאריך פרסום: 19/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4277. עמוד: 1635. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/1994
החלטה בדיון בהפקדה12/09/1994
קבלת תכנית02/05/1993