מגרש 176 - מושב ברכיה

תוכנית 6/ 03/ 170/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 176 - מושב ברכיה
מספר: 6/ 03/ 170/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בהוראות תכנית מס' 3/170/03/6 כמפורט להלן:
1. הוספת זכויות ומגבלות בניה.
2. שינוי קו בנין להסדרת מצב קיים בשטח לפי המסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןברכיה

תיאור המיקום:
מגרש 176
בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2692חלק110
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 170/ 3שינוי במספר יח"ד - מושב ברכיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/12/2008תאריך פרסום: 09/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5879. עמוד: 1041. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים07/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/10/2008
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2020. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
קבלת תכנית26/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800428/04/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים86511/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700122/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה