מגרש 18 - פארק מרכזי

תוכנית 2/ 03/ 102/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 18 - פארק מרכזי
מספר: 2/ 03/ 102/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנן מגורים במגרש
מס' 18 וזאת על ידי קביעת יעודי קרקע וזכויות
והגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גושים: 40004 ח"ח 16
גושים: 40004 חלקה 18 (חלק מחלקה 14 המקורית)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40004חלק16, 18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/1996תאריך פרסום: 24/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4451. עמוד: 330. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים17/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 17/10/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית26/08/1996
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1996תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4413. עמוד: 3473. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/1996
החלטה בדיון בהפקדה20/11/1995
קבלת תכנית22/02/1995