מגרש 183 שכונה 2 ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 311/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 183 שכונה 2 ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 311/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בניין, הגדלת אחוזי בניה, הגדלת תכסית מירבית] תוספת קומה שלישית והגדלת מס' יח''ד מ- 2 ל- 4 יח''ד במגרש 183 שכ' 2 ערערה בנגב.

עיקרי ההוראות:
- קביעת שטחי בניה המרביים באזור מגורים א' בסך של 987 מ''ר (%90 למטרות עיקריות ו- %10 למטרות שירות).
- הוספת קומה שלישית.
- הגדלת מס' יח''ד.
- קביעת התכליות והשימושים.
- קביעת הנחיות לתשתיות.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק7584
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/05/2012
קבלת תכנית30/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012