מגרש 201 בית הגדי

תוכנית 7/ מק/ 2130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 201 בית הגדי
מספר: 7/ מק/ 2130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בניין קדמיים לפי סעיף 62 א (א) 4.
הגדלת תכסית מ- %35 ל- 43.6% לפי סעיף 62 א' (א) 6.

עיקרי ההוראות:
לפי הוראות תכנית 7/ במ/ 156.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבבית הגדי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100343חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 156הרחבת מושב בית הגדיכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201002024/08/2010