מגרש 2028 בגני טל

תוכנית בר/ 312/ 1/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 2028 בגני טל
מספר: בר/ 312/ 1/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין.
שינוי גבולות מגרשים.

עיקרי ההוראות:
1. הקטנת קו בניין צדדי מערבי במגרש 2028 ב' מ- 5 מ' ל- 1 מ'.
כל זאת בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבנייה.
2. שינוי גבולות מגרשים 2028 א' ו 1028 ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע, כל זאת בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62 א (א) (1) לחוק התכנון והבנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק

תיאור המיקום:
בחלק הצפון מערבי של הישוב גני טל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5449חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 282/ 4הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל.שינוי
תוכניתבר/ 312/ 1הקצאת נחלות ליחידות החקלאיות בגני טל/חפץ חיים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2011תאריך פרסום: 17/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6322. עמוד: 759. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית26/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201200230/01/2012