מגרש 203 אזור תעשיה נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 203 אזור תעשיה נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מסגרת להקמת מבנה מסחרי
ע''י שינוי יעוד קרקע מתעשיה למסחר
וקביעת הוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע מתעשיה למסחר.
- שינוי בהוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39583חלק43, 60, 66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 02/ 101/ 9/ אשינוי יעוד משטח מסחרי לתעשיה -רח' יוסף סמלושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה16/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/10/2009
קבלת תכנית11/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201000616/08/2010